Objectius

  • Capacitar als participants en l'ús tècnic i didàctic de les diferents eines i serveis que Google posa a la nostra disposició.
  • Desenvolupar la competència digital dels professors participants: cercar, organitzar i compartir la informació, comunicar-se, treballar en col·laboració i publicar utilitzant les eines de Google.
  • Conèixer les possibilitats didàctiques dels diversos serveis i eines de Google.
  • Elaborar propostes d'ús i integració de les eines de Google a les unitats didàctiques.

Continguts

Mòdul1: CORREU, TASQUES I XAT

Mòdul 2: CALENDARI I KEEP

Mòdul 3 i 4: DRIVE 

  • Google Drive
  • Fulls de Càlcul
  • google Documents
  • google Presentacions
  • google Formularis
  • google Dibuixos

Mòdul 5: MAPS 

Mòdul 6: YOUTUBE i GOOGLE FOTOS

Mòdul 7: APLICACIONS I EXTENSIONS

Mòdul 8: CREAR UNA WEB I BLOC

Mòdul 9: CLASSROOM i GOOGLE APPS EDUCACIÓ